ErgoSoft RIP

ErgoSoft RIP

ErgoSoft RIP, razvijen od strane ErgoSoft AG, softverske tvrtke s više od 25 godina iskustva u izradi aplikacija za digitalni tisak, donosi najvišu produktivnost, kontrolu kvalitete i široku paletu boja, kontrolu proizvodnje i alata za automatizaciju vašem tiskarskom objektu. Kombinirajući sve prednosti ErgoSoft TexPrint, PosterPrint i StudioPrint, ErgoSoft RIP je jedno od najjačih rješenja za sve različite aplikacije na širokom tržištu digitalnog tiska i RIP softvera.