ONYX PosterShop

ONYX PosterShop

ONYX PosterShop RIP software pruža sve alate potrebne za postizanje visoko kvalitetnih, predvidljivih ispisanih rezultata. Operateri će lako upravljati s više uređaja u proizvodnom okruženju dok automatiziraju rutinske zadatke koji smanjuju pogreške i omogučuju bolju učinkovitost. Uz ONYX PosterShop, dobivate inovativnu tehnologiju boja, na dokazanoj RIP software-skoj platformi, koja pruža jednostavnost korištenja i snagu potrebnu za brži ispis.