Arlon DPF4500LX vinyl

Arlon DPF4500LX vinyl

Polymeric Film sa low profile X-Scape tehnologijom (bubble free ljepilo sa plitkim kanalima za odvod zraka). Sjajni, bijeli, polimerni, printabilni vinyl za ravne i blago zakrivljene površine sa sivim, permanentnim ljepilom. Može se koristiti za aplikacije u interijeru i eksterijeru. 

Kompatibilnost: Eco solvent, Solvent, Latex, UV boje.