Arlon DPF4600LX vinyl

Arlon DPF4600LX vinyl

High Performance Multi-Purpose Film sa low profile X-Scape tehnologijom (bubble free ljepilo sa plitkim kanalima za odvod zraka). Sjajni, bijeli, printabilni, hibrid vinyl sa primjesom cast-a za flotno oslikavanje vozila (bez dubokih utora - utore je potrebno prorezivati) sa sivim ljepilom. Pogodan za ravne i zakrivljene površine kao i za zidove. Može se koristiti za aplikacije u interijeru i eksterijeru. 

Kompatibilnost: Eco solvent, Solvent, Latex (certificiran za HP Latex boje), UV boje.